Grand Hotel Hebar - Rooms

Онлайн резервация

Онлайн резервация

Гала вечери и коктейли

Резервация

Корпоративните събития представляват мощен инструмент, който ръководството на компанията използва за изграждане, задълбочаване и поддържане на взаимоотношенията със своите партньори и клиенти.

Проучванията сочат, че са необходими пет пъти повече средства за привличане на нов клиент, отколкото да се запази съществуващият. Ето защо фирмите държат на своите отношения със съществуващите клиенти и ги отбелязват чрез събития, които засилват съществуващите взаимоотношения. По този начин се показва на клиентите и партньорите колко са важни и ценни те за компанията.

С наша помощ Вие можете да създатете едно незабравимо преживяване за своите клиенти и партньори както и да увеличите продажбите си и силата на Вашия бранд.

За организация: 0893 333 206 или reservation@grandhotelhebar.net

КОРПОРАТИВНО СЪБИТИЕ