Grand Hotel Hebar - Rooms

Онлайн резервация

Онлайн резервация

Специална оферта за командировани служители

Резервация

Ние от Гранд Хотел Хебър, гр.Пазарджик предоставяме специални цени за настаняване за всички тези, на които се налага да пътуват и работят по време на епидемия и икономическа нестабилност.
Предлагаме на Вашето внимание намалени цени, за да подпомогнем съкращаване на Вашите фирмени разходи.
Гарантираме стриктно спазване на санитарно-хигиенните изисквания:
 Правим почистване и дезинфекция на всеки час в рамките на деня на всички общи части;
 Предлагаме щателно почистени и дезинфекцирани стаи за настаняване с предоставяне на средства за дезинфекция по общите ни части;
 Правим ежедневен здравен контрол на нашите служители и сме осигурили мерки за личното им предпазване.

За цени и информация: 0893 333 206

Специална оферта за командировани служители-1